CMAS VRAGSPECIALE II

Dykning på vrag er spændende, men kan også være forbundet med visse risici. Specielt når man begynder at bevæge sig ind i et vrag.
Men med den rigtige uddannelse kan vragdykning være både sjovt og sikkert. På kurset kommer vi blandt andet igennem hvordan man sikrer at man har det rigtige udstyr, dykning på og i vraget, udlægning af liner i vraget, svømme med blændet maske, dykke på lang slange gennem vrag og meget mere.

UDDANNELSENS VARIGHED
Kurset forløber typisk over en aften til teori (tre timer) og en hel dag i åbent vand til afvikling af de tre dyk.

KRAV TIL KURSETS DELTAGERE

  • CMAS * * eller tilsvarende
  • Lægeerklæring der er max. 5 år gammel
  • 18 år
  • 45 dyk efter endt uddannelse

ØVELSER

  • Dyk 0 – Kend dit vrag. Orienter dig på og i vraget, så du kan finde rundt. Dette kan dog springes over, hvis det er tale om et kendt vrag
  • Dyk 1 – Udlægning af line, følge line, følge line med blændet maske, oprulning af line
  • Dyk 2 – Nedlukning af ventil og regulatorskift. Makkersvømning på lang slange igennem vrag

PRIS
Prisen for kurset er kr. 500,00 for medlemmer af Roskilde Frømandsklub, og kr. 1.200,00 for ikke-medlemmer.

Intet pt.

Prisen for kurset er kr. 500,00 for medlemmer af Roskilde Frømandsklub, og kr. 1.200,00 for ikke-medlemmer.

Lærebogsmateriale til uddannelsen udleveres ved kursets start.