CMAS STRØMDYKNING

Nu kan du blive uddannet i CMAS Specialet Strømdyk i Roskilde Frømandsklub.

Kurset henvender sig til de som ønsker yderligere at træne yderligere færdigheder og specialisere sig i strømdyk og dyk-i-strøm, og derved opnå højere sikkerhed.

På kurset gennemgås planlægning og gennemførsel af strømdyk og dyk i strøm, samt baggrund og årsager til de fysiske forhold der forsager strøm og tidevand. Desuden gennemgås forhold og procedurer ved nødsituationer.

Kurset forløber over en hel weekend (lørdag og søndag).

På kurset vil du blandt andet lære at:

 • kunne planlægge og forberede dykning i strømfyldt vand
 • bedømme et dykkesteds egnethed til strømdykning
 • udvikle færdigheder til strømdykning
 • kunne gennemfører strømdykning på en sikker og forsvarlig måde
 • sikre at der dykkes med det nødvendige sikkerhedsberedskab og at det nødvendige førstehjælpsudstyr er til rådighed

FORUDSÆTNINGER

 • CMAS * eller tilsvarende
 • Lægeerklæring der er max. 5 år gammel
 • 14 år
 • 10 dyk efter gennemført uddannelse
 • Nødvendig fysik til at dykke sikkert

KRAV TIL DIG

Du skal:

 • Deltage aktivt i kurset
 • Bestå den skriftlige multiple choice eksamen
 • Demonstrere beherskelse af dyk ved to åbentvandsdyk i strøm

PRIS
Prisen for CMAS Strømdykkurset er kr. 500,00 inklusiv bevis og kompendie for medlemmer af Roskilde Frømandsklub og kr. 1.000,00 for ikke-medlemmer inklusiv bevis og kompendie.

Kurserne er åbne for alle der opfylder ovenstående krav, så hvis det har din interesse så kontakt os på uddannelse@r-f.dk og hør hvornår vi kører kursus næste gang!

LITTERATUR
Kompendie i strømdyk

STANDARD
Kurset er tilrettelagt efter Drift Advanced Diver Training Programme (CMAS Standard 002161-1-COU-Drift_Diving_standard_R02-A).

Intet pt.

Prisen for CMAS Strømdykkurset er kr. 500,00 inklusiv bevis og kompendie for medlemmer af Roskilde Frømandsklub og kr. 1.000,00 for ikke-medlemmer inklusiv bevis og kompendie.

Lærebogsmateriale til uddannelsen udleveres ved kursets start.