Kontingent

Medlemskab af Roskilde Frømandsklub koster pr. 18.04.2019 følgende:

 
Seniorkontingent (18- år):  kr. 1.200,00 / år 
Juniorkontingent (u. 18 år):  kr. 600,00 / år
Sportskontingent:  kr. 600,00 / år
Passivt medlemskab:  kr. 300,00 / år

Der ud over er der et indmeldelsesgebyr på kr. 200,00.

Hertil skal lægges kontingent til Dansk Sportsdykker Forbund:

 
Juniorkontingent:  kr. 180,00 / år
Seniorkontingent:  kr. 300,00 / år

Indmeldelsesgebyret i Dansk Sportsdykker Forbund er på kr. 25,00 for juniorer og kr. 50,00 for seniorer.

Medlemskabet af Dansk Sportsdykker Forbund giver en række fordele i relation til redning og eftersøgning i hele verden og psykologisk krisehjælp (kollektive forsikringer). Desuden udkommer medlemsbladet ”Sportsdykkeren” 5 gange årligt.
Endelig giver medlemskabet mulighed for at deltage på alle Dansk Sportsdykker Forbunds kurser.

Hvis du ønsker at blive medlem af Roskilde Frømandsklub, så udfyld formularen her.

Senior- og juniorkontingent dækker

 • Gratis luft- og nitroxfyldning på alle dine egne flasker (24/7)
 • Gratis årlig visuel inspektion af alle dine flasker
 • Adgang til alt klubudstyr
 • Medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund m. ulykkesforsikring
 • Medlemsblad 6 gange årligt (Sportsdykkeren)
 • En ugentlig klubaften med fri kaffe
 • Diverse klubfester efter behov
 • En ugentlig svømmehalsaften
 • Deltagelse i al undervisning til kostpris
 • Adgang til alle klubture til kostpris
 • Medindflydelse ved planlægning af aktiviteter
 • Personligt medlemskort

Sportskontingent dækker

 • Medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund m. ulykkesforsikring
 • En ugentlig klubaften med fri kaffe
 • Medlemsblad 6 gange årligt (Sportsdykkeren)
 • Diverse klubfester efter behov
 • En ugentlig svømmehalsaften
 • Personligt medlemskort