CMAS* teori AFLYST

25. februar 2020

CMAS* teori AFLYST
Lektion 1-2

Læs side 4-22 og 23-54

Instruktør Sværke/Jakob