CMAS* teori AFLYST

10. marts 2020

CMAS* teori AFLYST
Lektion 5-6
Læs side 95-128
Instruktør Sværke/Søren B