Cmas* teori AFLYST

03. marts 2020

Cmas* teori AFLYST
Lektion 3-4
Læs side 81-94 og 129-158
Instruktør Søren A