Svømmehal

25. oktober 2021

Svømmehal
kl 20:00-22:00
Maglegårdsbadet
Bakkesvinget
4000 Roskilde