Instruktørkursus

25. april 2021

Instruktørkursus
Reserverer frøen med udstyr
https://tekniskudvalg.sportsdykning.dk/for-medlemmer/uddannelse/cmas-instruktoerkursus-b1-kursus-2021/

Ansvarlig: Søren A.