Ekstraordinær Generalforsamling og medlemsmøde

21. oktober 2020

Ekstraordinær Generalforsamling og medlemsmøde
Vi afholder ekstraordinær generalforsamling og medlemsmøde kl. 19:00 i Brinchhjemmet.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Regnskab 2019
4. Forslag
a. RF Bil – Afsættelse af rammebeløb på kr. 50.000,00
b. Afskaffelse af sportskontingent
5. Eventuelt

Medlemsmøde. Her giver bestyrelsen en status på klubben. Og vi slutter med at dele beviser ud.